نکته کلیدی این است که آیا کاخ سفید می تواند محدودیت ها را کنار بگذارد و تغییرات رهبری پکن و موضع گیری های اخیر را جدی بگیرد.