یک گزارش منتشر شده از سوی یک موسسه واقع در واشنگتن دی سی آمریکا به محکوم کردن رفتارهای چین در قبال حدودا ۱۲ میلیون اویغور ساکن استان سین کیانگ این کشور پرداخت.