وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره هنگ کنگ، از واشنگتن خواست به مداخله در امور داخلی چین و هنگ کنگ پایان دهد.