سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس خبری مواضع این کشور درباره بازگشت احتمالی آمریکا به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های اعمال شده این کشور بر ایران را بیان کرد.