پس از صدور دستورالعمل جدید از سوی آمریکاییها درباره دیدارهای آزادانه‌تر با مقامات تایوانی، چین روز سه شنبه از آمریکا خواست از بازی با آتش در موضوع تایوان خودداری کند.