«شی جین پینگ» ضمن مخالفت با سیاسی کردن واکسن و ملی‌گرایی آن، گفت کشورش آمادگی دارد با جامعه جهانی برای تسهیل توزیع عادلانه و منطقی واکسن کرونا و کمک به کشور‌های در حال توسعه برای دستیابی به آن همکاری کند.