سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد آمریکا کشوری زورگو است.