«ایلی کوهن» وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه مدعی شد که قطر، عربستان سعودی، عمان و نیجر با این رژیم توافق صلح امضا خواهند کرد.