بر اثر ریزش قسمتی از جایگاه در میدان گاوبازی شهر ال اسپینال کلمبیا، چهار نفر کشته و حدود ۷۰ نفر دیگر زخمی شدند.