مقامات آمریکایی روز یکشنبه (به وقت محلی) اعلام کردند که بر اثر برخورد ۲ هواپیمای کوچک در فرودگاه نوادا، چهار نفر کشته شدند.