محققان موفق به ساخت ابزار هوش مصنوعی شدند که می‌تواند بیماری قلبی را تشخیص دهد، این ابزار، چشم‌ها را اسکن می‌کند.