امروز تورم در بریتانیا دوباره افزایش یافته و این بار از مرز ۹ درصد گذشته است. بانک مرکزی انگلستان پیش‌بینی می‌کند که ممکن است نرخ تورم به بالای ۱۱ درصد برسد.