استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل تغییر شرایط در مقایسه با سال انعقاد برجام، تلاش جو بایدن برای دستیابی به اجماع در داخل آمریکا و کارشکنی‌های منطقه‌ای را از مهم‌ترین عوامل تردید کاخ سفید در بازگشت به برجام دانست.