دانش و فناوری
کد خبر : 8285
یکشنبه - ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۰

اکنون آمریکا و اروپا باید به تهران نزدیک شوند

برای جلوگیری از شکست تلاش های فعلی، آلمان باید با فرانسه و انگلیس همکاری دیپلماتیک داشته و در جهت اجرای هماهنگ گام های ایران و آمریکا تلاش کند.

برای جلوگیری از شکست تلاش های فعلی، آلمان باید با فرانسه و انگلیس همکاری دیپلماتیک داشته و در جهت اجرای هماهنگ گام های ایران و آمریکا تلاش کند.