دانش و فناوری
کد خبر : 8223
شنبه - ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۱

ایران: هیچ طرح گام به گامی مطرح نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: «بدیهی است این رفع تحریم ها باید موثر بوده و مورد راستی آزمایی توسط ایران قرار گیرد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: «بدیهی است این رفع تحریم ها باید موثر بوده و مورد راستی آزمایی توسط ایران قرار گیرد.»