دانش و فناوری
کد خبر : 7654
چهارشنبه - ۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۷

وخامت حال یکی از رهبران حماس در زندان عربستان

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) از وخامت حال «محمد الخضری» از رهبران این جنبش در زندان عربستان سعودی خبر داد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) از وخامت حال «محمد الخضری» از رهبران این جنبش در زندان عربستان سعودی خبر داد.