دانش و فناوری
کد خبر : 7484
یکشنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۷

بازداشت رئیس جمهور موقت بولیوی به ۶ ماه افزایش یافت

روزنامه ال دبر (El Deber با استناد به تصمیم دادگاه، بازداشت چهار ماهه رئیس جمهور موقت بولیوی، ژانین آنز، در میان یک تحقیق کودتا به شش ماه تمدید کرد.

روزنامه ال دبر (El Deber با استناد به تصمیم دادگاه، بازداشت چهار ماهه رئیس جمهور موقت بولیوی، ژانین آنز، در میان یک تحقیق کودتا به شش ماه تمدید کرد.