دانش و فناوری
کد خبر : 7269
چهارشنبه - ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۹

مقام اماراتی: امنیت اسرائیل، امنیت منطقه است!

ضاحی خلفان، معاون رئیس پلیس دبی و فرد نزدیک به نهادهای تصمیم گیرنده اماراتی، به سبب موضع تازه اش در خصوص توجیه عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل، در معرض انتقادات بسیاری قرار گرفت.

ضاحی خلفان، معاون رئیس پلیس دبی و فرد نزدیک به نهادهای تصمیم گیرنده اماراتی، به سبب موضع تازه اش در خصوص توجیه عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل، در معرض انتقادات بسیاری قرار گرفت.