دانش و فناوری
کد خبر : 7226
سه شنبه - ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۸

جاسوس آمریکا به جاسوسی برای ایران متهم شد

ایالات متحده حکمتی را متهم کرده که در زمان حضور در ایران «اطلاعات محرمانه ای از آمریکا را در اختیار ماموران آن کشور» قرار داده است.

ایالات متحده حکمتی را متهم کرده که در زمان حضور در ایران «اطلاعات محرمانه ای از آمریکا را در اختیار ماموران آن کشور» قرار داده است.