دانش و فناوری
کد خبر : 5686
دوشنبه - ۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۷

امارات و روسیه در پی ساخت «جت ابر فراصوت»

امارات متحده عربی و روسیه در قالب یک سرمایه گذاری مشترک قصد ساخت جت ابر فراصوت دارند.

امارات متحده عربی و روسیه در قالب یک سرمایه گذاری مشترک قصد ساخت جت ابر فراصوت دارند.