دانش و فناوری
کد خبر : 5582
یکشنبه - ۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۳

نویسنده اسرائیلی: خشونت داخلی در انتظار ماست

یک نویسنده مطرح اسرائیلی در مقاله ای نوشت: در سایه شکاف های رایج بین اسرائیلی ها در سطوح مختلف زبانی، فرهنگی و اقتصادی که نمی توان آن را از بین برد، ایده منافع مشترک، امروز در اسرائیل وجود ندارد و ایده مردم اسرائیل بیانگر واقعیت فعلی نیست.

یک نویسنده مطرح اسرائیلی در مقاله ای نوشت: در سایه شکاف های رایج بین اسرائیلی ها در سطوح مختلف زبانی، فرهنگی و اقتصادی که نمی توان آن را از بین برد، ایده منافع مشترک، امروز در اسرائیل وجود ندارد و ایده مردم اسرائیل بیانگر واقعیت فعلی نیست.