دانش و فناوری
کد خبر : 5545
شنبه - ۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۸

انفجار خودروی بمب گذاری شده در شمال استان حلب

انفجار خودروی بمب گذاری شده در شهرک «سجو» در شمال استان حلب بر اساس آمار اولیه با جراحت سه نفر همراه شده است.

انفجار خودروی بمب گذاری شده در شهرک «سجو» در شمال استان حلب بر اساس آمار اولیه با جراحت سه نفر همراه شده است.