دانش و فناوری
کد خبر : 5493
شنبه - ۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۷

قاضی جدید برای پرونده انفجار بندر بیروت تعیین شد

وزیر دادگستری لبنان یک بازپرس جدید را برای هدایت تحقیقات پیرامون انفجار چندماه پیش بندر بیروت تعیین کرد.

وزیر دادگستری لبنان یک بازپرس جدید را برای هدایت تحقیقات پیرامون انفجار چندماه پیش بندر بیروت تعیین کرد.