دانش و فناوری
کد خبر : 5407
پنجشنبه - ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۹

استقبال‌تروئیکای‌اروپا‌از‌آمادگی‌آمریکا‌برای‌بازگشت‌به‌برجام

وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی گفته‌اند از آمادگی آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای برجام استقبال می‌کنند.

وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی گفته‌اند از آمادگی آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای برجام استقبال می‌کنند.