دانش و فناوری
کد خبر : 5308
چهارشنبه - ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۰

پرونده دختر زندانی حاکم دبی؛ بررسی سازمان ملل

حاکم دوبی به دلیل رفتار با شاهزاده لطیفه و “هیا بنت حسین” مادر خوانده وی مورد انتقاد قرار گرفته است. هیا دو سال پیش از دوبی فرار به لندن گریخت.

پرونده دختر زندانی حاکم دبی؛ بررسی سازمان ملل

حاکم دوبی به دلیل رفتار با شاهزاده لطیفه و “هیا بنت حسین” مادر خوانده وی مورد انتقاد قرار گرفته است. هیا دو سال پیش از دوبی فرار به لندن گریخت.