دانش و فناوری
کد خبر : 4776
سه شنبه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۷

تزریق سنگین نقدینگی توسط بانک مرکزی آمریکا به اقتصاد

از زمان شیوع کرونا در آمریکا شاهد تزریق سنگین نقدینگی از سوی بانک مرکزی این کشور به اقتصاد آن هستیم. این سیاست‌ها به کاهش قدرت اقشار متوسط و افزایش دارایی ثروتمندان در این کشور منجر شده است.

از زمان شیوع کرونا در آمریکا شاهد تزریق سنگین نقدینگی از سوی بانک مرکزی این کشور به اقتصاد آن هستیم. این سیاست‌ها به کاهش قدرت اقشار متوسط و افزایش دارایی ثروتمندان در این کشور منجر شده است.