دانش و فناوری
کد خبر : 4560
شنبه - ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۸

فرانسه و «خروج و ورود آمریکا به برجام»

مجید شجاعی

فرانسه و «خروج و ورود آمریکا به برجام»

مجید شجاعی