دانش و فناوری
کد خبر : 4311
سه شنبه - ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۹

آخرین وضعیت پرونده شلیک در کنگره آمریکا

پلیس واشنگتن گفته در تحقیقات اولیه نتوانسته به مدارک کافی برای متهم کردن افسری که با تیراندازی مرگبار به سمت «اشلی بابیت» باعث مرگ دلخراش او در کنگره شد، دست یابد.

پلیس واشنگتن گفته در تحقیقات اولیه نتوانسته به مدارک کافی برای متهم کردن افسری که با تیراندازی مرگبار به سمت «اشلی بابیت» باعث مرگ دلخراش او در کنگره شد، دست یابد.