دانش و فناوری
کد خبر : 4262
دوشنبه - ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۰

تاکید‌الکاظمی‌بر‌تقویت‌روابط‌با‌شورای‌همکاری‌خلیج‌فارس

نخست وزیر عراق با نایف الحجرف دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس که به بغداد سفر کرده است دیدار کرد.

نخست وزیر عراق با نایف الحجرف دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس که به بغداد سفر کرده است دیدار کرد.