دانش و فناوری
کد خبر : 3985
پنجشنبه - ۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۱

هشدار وزیر بهداشت فرانسه درباره موج جدید کرونا

وزیر بهداشت فرانسه با توجه به شیوع روزافزون انواع ویروس‌های جهش یافته کرونا و بخصوص ویروس انگلیسی در کشورش درباره وقوع موج جدید قدرتمند کرونا در صورت اقدام نکردن دولت هشدار داد.

وزیر بهداشت فرانسه با توجه به شیوع روزافزون انواع ویروس‌های جهش یافته کرونا و بخصوص ویروس انگلیسی در کشورش درباره وقوع موج جدید قدرتمند کرونا در صورت اقدام نکردن دولت هشدار داد.