دانش و فناوری
کد خبر : 3928
چهارشنبه - ۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۰

رزمایش تفنگداران دریایی آمریکا و نیرو‌های امارات

تفنگداران دریایی آمریکا و نیرو‌های امارات یک رزمایش یک هفته‌ای را به هدف حفظ آمادگی رزمی، انتقال تجربیات و نحوه مراقبت از مراکز حساس برگزار کردند.

تفنگداران دریایی آمریکا و نیرو‌های امارات یک رزمایش یک هفته‌ای را به هدف حفظ آمادگی رزمی، انتقال تجربیات و نحوه مراقبت از مراکز حساس برگزار کردند.