دانش و فناوری
کد خبر : 3791
دوشنبه - ۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۸

تظاهرات مخالفان جنگ یمن در واشنگتن

جمعی از مخالفان جنگ یمن، شامگاه دوشنبه با برگزاری تظاهراتی در برابر سفارت سعودی در واشنگتن خواستار توقف فوری این جنگ ظالمانه شدند.

جمعی از مخالفان جنگ یمن، شامگاه دوشنبه با برگزاری تظاهراتی در برابر سفارت سعودی در واشنگتن خواستار توقف فوری این جنگ ظالمانه شدند.