دانش و فناوری
کد خبر : 3704
یکشنبه - ۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۸

تعیین یک فلسطینی در تیم امنیتی جو بایدن

ماهر بیطار فلسطینی تبار به عنوان رئیس دستگاه اطلاعات شورای امنیت ملی آمریکا تعیین شد.

ماهر بیطار فلسطینی تبار به عنوان رئیس دستگاه اطلاعات شورای امنیت ملی آمریکا تعیین شد.