دانش و فناوری
کد خبر : 3415
چهارشنبه - ۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۱

انفجاری مهیب داخل کلیسایی در مادرید اسپانیا

اسکای نیوز از وقوع انفجاری مهیب در مادرید، پایتخت اسپانیا خبر داد.

اسکای نیوز از وقوع انفجاری مهیب در مادرید، پایتخت اسپانیا خبر داد.