دانش و فناوری
کد خبر : 3170
یکشنبه - ۲۸ دی ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۸

۱۱ وزیر کابینه تونس تغییر یافتند

نخست وزیر تونس که تنها چهار ماه و چند روز از تشکیل کابینه اش می گذرد از تغییر ۱۱ وزیر در این کابینه خبر داد.

نخست وزیر تونس که تنها چهار ماه و چند روز از تشکیل کابینه اش می گذرد از تغییر ۱۱ وزیر در این کابینه خبر داد.