دانش و فناوری
کد خبر : 3139
شنبه - ۲۷ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۷

تحقیقات‌دادستانی از مایکل‌کوهن‌درباره مسائل‌مالی‌ترامپ

دفتر دادستانی منهتن ساعت‌ها «مایکل کوهن» را درباره مسائل مالی دونالد ترامپ و از جمله ارتباط رئیس‌جمهور آمریکا با دویچه بانک مورد پرسش قرار داد.

دفتر دادستانی منهتن ساعت‌ها «مایکل کوهن» را درباره مسائل مالی دونالد ترامپ و از جمله ارتباط رئیس‌جمهور آمریکا با دویچه بانک مورد پرسش قرار داد.