دانش و فناوری
کد خبر : 2757
دوشنبه - ۲۲ دی ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۹

رئیس جمهور لبنان سعد الحریری را دروغگو توصیف کرد

رئیس جمهور لبنان در دیدار امروز خود با نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان، سعد الحریری مامور تشکیل کابینه جدید این کشور را در قضیه تشکیل کابینه دروغگو توصیف کرد.

رئیس جمهور لبنان در دیدار امروز خود با نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان، سعد الحریری مامور تشکیل کابینه جدید این کشور را در قضیه تشکیل کابینه دروغگو توصیف کرد.