دانش و فناوری
کد خبر : 12645
پنجشنبه - ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۰

خبر هلاکت سخنگوی «هیئه تحریر الشام»‌

رسانه‌های سوری از هلاکت سخنگوی «هیئه تحریر الشام»‌ خبر دادند.

رسانه‌های سوری از هلاکت سخنگوی «هیئه تحریر الشام»‌ خبر دادند.