سخنگوی وزارت خارجه از سفر وزیر خارجه ترکیه به کشورمان خبر داد.