وزیر خارجه ترکیه اظهار کرد، ترکیه از عادی سازی روابط بین کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس که اخیرا حاصل شده، خرسند است.