عبدالغنی صالح، رئیس کمیسیون انتخابات مالزی روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در پوتراجایا گفت که هیچ یک از ائتلاف احزاب که روز شنبه ۱۹ نوامبر در انتخابات پارلمانی شرکت کردند، اکثریت مجلس سفلی را به دست نیاورد.