یک روزنامه صهیونیستی در بحبوحه تحولات در کابینه این رژیم به اهمیت سیاست‌گذاری نخست‌وزیر بعدی اسرائیل در قبال احیای توافق هسته‌ای ایران و چالش‌های تصمیم‌گیری در این زمینه پرداخت.