پلیس پایتخت انگلیس شنبه شب از وقوع دو فقره حمله با سلاح سرد در جنوب شرق لندن خبر داد که در جریان آن دو نوجوان کشته شدند.