به بایدن توصیه شده در عین به چالش کشیدن ایران در خصوص آنچه حمایت این کشور از گروه‌های شبه‌نظامی و نقض حقوق بشر خوانده شده و همچنین برنامه موشک بالستیک ایران، در جهت پیشرفت در مساله هسته‌ای تلاش کند.