مدافع ملی پوش فرانسوی پاسخ مشخصی به پیشنهاد تمدید قرارداد رئال مادرید نداده است.