وزیر دارایی سابق انگلیس در دور سوم رای گیری نمایندگان حزب محافظه کار انگلیس برای انتخاب نخست وزیر جدید، بیشترین آرا را کسب کرد.