یک راهبه فرانسوی که مسن‌ترین فرد در اروپاست و این هفته یکصد و هفدهمین سالگرد تولد خود را جشن خواهد گرفت، از بیماری کرونا نجات یافت.