سرمربی یوونتوس به دلیل کسب نتایج ضعیف از سرمربی گری این تیم برکنار شد.