رئیس جمهور سوریه پیامی از سوی نخست وزیر عراق دریافت کرد.