این سرویس چت تصویری، طبق آنچه گوگل در ماه ژوئیه برنامه‌ریزی کرده بود، باید اول نوامبر ۲۰۲۲ به کار خود پایان می‌داد. البته کاربران می‌توانند تا اول ژانویه ۲۰۲۳ داده‌های خود را از طریق گوگل Takeout دانلود کنند، ولی از گوگل هنگ اوت دیگر نمی‌توانند استفاده کنند.